BEZPŁATNA AUTOSTRADA DLA RZESZOWA - PROJEKT USTAWY ZŁOŻONY W SEJMIE

W grudniu zapowiedziałem podjęcie działań w celu ustawowego zapewnienia  bezpłatnego korzystania z rzeszowskiego odcinka autostrady A4. Projekt ustawy wraz z wymaganym poparciem został złożony w Sejmie  13 stycznia 2012 r.

Projekt ustawy zawiera listę wszystkie miasta, którym obiecano bezpłatny dostęp do obwodnic autostradowych w tym Rzeszów. Proszę i apeluję do podkarpackich parlamentarzystów wszystkich opcji, aby poparli ten projekt ważny dla miasta i lobbowali na jego rzecz w swoich ugrupowaniach.