APEL - WEZWANIE DO REFLEKSJI

Rzeszów, 10 grudnia 2010 r.

APEL - WEZWANIE DO REFLEKSJI

Wynik wyborów samorządowych wskazuje jednoznacznie, że prawicowe - w swej większości wyborców - Podkarpacie przestało akceptować dotychczasową formułę polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Obserwując praktykę przywódców tego ugrupowania w naszym regionie, było to do przewidzenia. Dbałość o to, by nie następowało personalne zasilanie ugrupowania wartościowymi ludźmi, było powodowane lękiem przed konkurencją tych, którzy obecnie piastują mandaty poselskie. Bieżąca działalność była bardzo odległa od podejmowania aktywnych inicjatyw tak w obszarze gospodarczym, jak i odnośnie do spraw światopoglądowych. Najlepszą postawą dla budowania partyjnej kariery była bierność i tego właśnie owocem jest kolejna klęska wyborcza.
Dokąd wiedzie ta droga można obserwować na przykładzie stolicy regionu, Rzeszowa. Po oddaniu władzy w roku 2002 PiS nigdy nie miał pomysłu, jak podjąć skuteczną walkę - stopniowo coraz bardziej marginalizując się politycznie na terenie miasta. To samo dzieje się teraz w całym w województwie.
Z taką diagnozą zwraca się do mnie bardzo wielu samorządowców. Wybory tak się potoczyły, że w miejscach gdzie wygrywała prawica, najczęściej nie odbywało się to pod szyldem PiS. Ożywczy impuls może wyjść przede wszystkim od samorządowców, bo to oni najlepiej wiedzą, jak zdobywać realne poparcie. W najbliższych dniach spotkamy się w szerszym gronie, by dyskutować o niezbędnych krokach i wytyczyć program konkretnych działań niezbędnych dla regionu. Chciałbym, w imieniu osób, które już rozpoczęły tę pracę, zaprosić także wszystkich tych, którzy podobnie oceniają zaistniałą sytuację.
Jednocześnie deklarujemy, że obecnie nie uważamy za rozwiązanie prostą zmianę szyldu, np. na „Polska jest najważniejsza”. Dużą ostrożność wobec tej inicjatywy nakazuje dotychczasowa praktyka polityczna niektórych jej liderów, zwłaszcza w sprawach moralnych i rodziny.

(-) Kazimierz Jaworski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej