ABORCJA TO ZABIJANIE: apel do prokuratury!

W pierwszym dniu akcji już kilkaset osób zażądało, by Prokuratura włączyła się w postępowanie w którym sąd pierwszej instancji orzekł, iż nie wolno mówić, że aborcja to zabicie dziecka.

Dziś listy z podpisami zostały złożone w Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie. Poinformował o tym senator Kazimierz Jaworski podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wzięli w niej również udział Tadeusz Rogowski z Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej i Paweł Kurasz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zachęcali, by wszyscy którzy podzielają pogląd, iż aborcja to zabicie dziecka, zwrócili się z analogiczną prośba do Prokuratury. Inaczej może się okazać, iż głoszenie prawdy zostanie zakazane mocą sądowego wyroku.

Stosowne wzory pism można pobrać TUTAJ [pdf]

***

Podstawa prawna do wstąpienia przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie do postępowania prowadzonego przed Sadem Apelacyjnym w Rzeszowie z powództwa szpitala Pro Familia przeciwko Przemysławowi Syczowi i Jackowi Kotuli:

Kodeks postępowania cywilnego

Art. 7 Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. /.../

Art. 60 § 1 Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. /.../