KONIEC TUŁACZKI CHORYCH NA RAKA - BADANIA PET NA PODKARPACIU

Deklaracje ministra Arłukowicza, iż służba zdrowia skoncentruje się na walce z chorobami nowotworowymi, słabo współbrzmią z praktyką ograniczającą dostępność potrzebnych badań. Kilka dni temu publicznie padło pytanie, czemu podkarpacki NFZ nie chce zawierać umów na bardzo nowoczesne badanie, tzw. PET. Jest taka możliwość, by było ono wykonywane na miejscu, w naszym regionie. Z jakichś powodów NFZ woli płacić za te same czynności wykonywane poza województwem, na dodatek dopłacając często do kosztów transportu.
 
 
 
Okazało się, że podobna sytuacja jest jeszcze w kilku innych województwach. Między innymi na Podlasiu. Dlatego wraz z senatorem z tamtego regionu, Włodzimierzem Cimoszewiczem, skierowaliśmy podczas trwającego posiedzenia Senatu zapytanie (odpowiednik poselskiej interpelacji) do ministra Arłukowicza:
 
Warszawa, 10 kwietnia 2014 r.
 
Szanowny Pan 
Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia
Warszawa
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
Media lokalne informują o problemach, jakie w kilku regionach Polski powstają w związku z finansowaniem badań osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w tzw. technologii PET /pozytonowa tomografia emisyjna/. Nowoczesne badania są chwalone przez lekarzy, jednak NFZ zdaje się prowadzić nie do końca zrozumiała politykę powodującą, iż mieszkańcy niektórych województw są w praktyce dyskryminowani w dostępie do tych badań. Mimo działania podmiotów oferujących takie usługi, w niektórych województwach NFZ nie podpisuje stosownych kontraktów. Skutkuje to koniecznością transportowania pacjentów w inne obszary kraju, co oprócz najważniejszej niedogodności dla samych pacjentów powoduje też wzrost kosztów po stronie samego NFZ.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie są zasady polityki NFZ w zakresie zapewnienia badań w technologii PET i czemu mimo istnienia takiej możliwości, nie zawiera się stosownych kontraktów w niektórych województwach.
Dla wyjaśnienia tej praktyki NFZ podaje między innymi, iż wynika to z zasad budżetowania uniemożliwiających zakontraktowanie np. nowych metod badań, jeżeli taka możliwość pojawi się dopiero w trakcie danego roku budżetowego. Prosimy o informacje, czy rzeczywiście istnieją przeszkody prawne bądź faktyczne dla zapewnienia pacjentom stosownych usług medycznych w takich sytuacjach przez zawarcie nowego kontraktu w trakcie roku.
 
Z poważaniem,
 
(-) Kazimierz Jaworski - Senator RP
 
(-) Włodzimierz Cimoszewicz - Senator RP