„KONSTYTUCJA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ" SZANSĄ PODKARPACIA

Podczas konferencji prasowej 18 lutego 2014 r. z udziałem senatora Kazimierza Jaworskiego, Stanisława Kruczka - pełnomocnika regionalnego Polski Razem oraz Tomasza Kloca - pełnomocnika Polski Razem m. Rzeszowa, została zaprezentowana "Konstytucja Wolności Gospodarczej", którą Jarosław Gowin ogłosił w ubiegłą niedzielę. Jest ona szansą przede wszystkim dla takich regionów, jak nasze Podkarpacie, bo zaradność i pracowitość mieszkańców naszego regionu jest naszym największym kapitałem. Perspektywy Podkarpacia, zwłaszcza los naszej młodzieży, dziś masowo zmuszanej do emigracji z przyczyn ekonomicznych, nie poprawią się od obietnic i cudownych pomysłów. Jedyną szansą dla nas, to rozwój małych i średnich firm, które dają większość bogactwa i miejsc pracy w Polsce.  
 
Dobrobytu mieszkańcom Podkarpacia nie zapewnią wielkie zagraniczne inwestycje ani genialne koncepcje polityków. Tak naprawdę nie będziemy zadowoleni z naszej sytuacji dokładnie tak długo, jak Podkarpacie będzie miało najniższy współczynnik przedsiębiorczości w kraju. To idzie w parze z największym w kraju uzależnieniem od pomocy społecznej. Obecna polityka zarówno w skali makro, jak i na poziomie regionalnym, prowadzi do utrwalenia społeczeństwa typu folwarcznego.
 
Największym kapitałem Podkarpacia są zaradność i pracowitość mieszkańców. Najlepsze, co władze publiczne mogą zrobić, to nie przeszkadzać ludziom w działaniu. Dlatego właśnie dla Podkarpacia szczególnie ważne są takie punkty Konstytucji Wolności Gospodarczej jak uproszczenie podatków dla małych przedsiębiorców, emerytura obywatelska czy obniżenie kosztów utrzymania administracji. Barierą tworzenia i rozszerzania działalności małych firm na Podkarpaciu są właśnie skomplikowane i zbyt wysokie podatki, pazerność ZUS i ciągłe problemy z urzędnikami, którzy mają sto tysięcy powodów, by wtykać nos w działanie każdej firmy.
Prawda jest taka, że zmniejszenie bezrobocia na Podkarpaciu może nastąpić jedynie jako skutek rozszerzenia działalności już funkcjonujących małych i średnich firm, powstanie nowych. To bardziej zaradni mieszkańcy naszego regionu mogą dać pracę innym, a nie mityczni inwestorzy zewnętrzni. Mityczni inwestorzy zewnętrzni mogą najwyżej zatrudnić garstkę osób, najczęściej za najniższą krajową. Zażądają za to przywilejów podatkowych, wybudowania infrastruktury. A pieniądze na to trzeba będzie znowu wziąć od tych, którzy dziś prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa.
Konstytucja Wolności Gospodarczych wymaga inicjatyw ustawowych. Na poziomie tego, co można zrobić w regionie, oznacza ona dwa przykazania dla wszystkich władz publicznych. Przede wszystkim: minimalizować obciążenia podatkowe narzucane na małe i średnie firmy prowadzone przez mieszkańców naszego regionu. Na wszelkie sposoby ułatwiać im działalność. Przekleństwem obecnych czasów jest to, że praca jest opodatkowana jak dobro luksusowe i stąd jest niedostępna.
Po drugie, wszelkie fundusze, jakimi władze publiczne już dysponują, w tym owe środki unijne, powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności na wzmacnianie małych i średnich przedsiębiorstw. Nie przez szkolenia i inne fikcyjne, pozorowane działania, umożliwiające tak naprawdę jedynie transfer środków publicznych do “krewnych królika”. Jeżeli to państwo musi już decydować o przeznaczaniu pieniędzy, a nie przedsiębiorcy, najlepiej przeznaczać je na środki produkcji. Maszyny, urządzenia i wszelki sprzęt techniczny, który w rękach naszych przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników będzie przynosił realne dochody, po prostu będzie przynosił zysk dzięki któremu zwiększać się będzie zatrudnienie. Pamiętajmy: żaden urzędnik nigdy i nigdzie nie stworzył żadnego miejsca pracy. Robią to przedsiębiorcy!
 
 
 
Konstytucja Wolności Gospodarczej Polski Razem Jarosława Gowina:
 
1. Ograniczeni ingerencji państwa w życie obywateli przez limit wydatków publicznych na poziomie 35% PKB
2. Zakaz dalszego zadłużania państwa w Konstytucji RP
3. Pensje brutto staną się pensjami netto dzięki zmniejszeniu kosztów funkcjonowania państwa
4. Opodatkowanie firm zagranicznych na takich zasadach jak firm polskich
5. Prosty podatek od drobnych przedsiębiorców
6. Emerytura obywatelska
7. Obniżenie kosztów administracji przez połączenie ZUS i administracji skarbowej
8. Głęboka deregulacja prawa gospodarczego i uelastycznienie prawa pracy
9. Dokończenie prywatyzacji, reprywatyzacja i wsparcie budowy polskich korporacji
10. Udomowienie banków
 
Pełny tekst Konstytucji Wolności Gospodarczej jest dostępny poniżej: