PONADPARTYJNA UCHWAŁA SENATU WS ANTYKATOLICKICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ AGENDY ONZ

 
 
Byłem żołnierzem ONZ. Podczas VII Zmiany w latach 1976 - 1977 służyłem na Wzgórzach Golan. Dlatego dziś, gdy ONZ używane jest do ideologicznych manipulacji, czuję się wręcz zobowiązany zaprotestować. Jako katolik, bo ONZ tendencyjnie zwalcza Kościół z powodów światopoglądowych i wyznaniowych. Jednak także jako jeden z tych wielu Polaków, którzy pod flaga ONZ pełnili poważne misje pokojowe. To były operacje na serio, a dziś mam wrażenie, że ONZ postanowiło z siebie zrobić organizację niepoważną. Ci, co w misjach ONZ służyli w żołnierskich mundurach wiedzą, że nasze misje to nie były żarty. Źle się dzieje, gdy pokojowe działania są teraz ośmieszane przemienianiem godła ONZ w symbol propagowania niemoralności.
 
Dziś wraz senatorami Janem Filipem Libickim (PO), Maciejem Klimą (SP) i Mieczysławem Gilem (PiS) złożyliśmy projekt uchwały Senatu w tej sprawie.
 
 
 
Warszawa, dnia 07.02.2014 r.
 
 
Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy projekt uchwały w sprawie antykatolickich działań podejmowanych przez agendy ONZ.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora Kazimierza Jaworskiego.
 
Kazimierz Jaworski, Polska Razem Jarosława Gowina
Jan Filip Libicki, Klub Platforma Obywatelska
Maciej Klima, Klub Solidarna Polska
Mieczysław Gil, Klub Prawo i Sprawiedliwość
 
 
 
 
 
Projekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
 
w sprawie antykatolickich działań podejmowanych przez agendy ONZ
 
Senat Rzeczpospolitej zwraca się do Rady Ministrów z apelem o podjęcie pilnych działań, wyrażających dezaprobatę wobec antykatolickich wystąpień propagandowych jednej z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przynależność do Kościoła Katolickiego dużej części Polaków, Jego rola w historii naszego kraju oraz pamięć o największym synu naszej ziemi błogosławionym Janie Pawle II - wszystko to sprawia, iż Polska w takich sytuacjach nie powinna pozostawać bierna.
 
Żądania skierowane w tych dniach wobec Stolicy Apostolskiej przez jedną z agend ONZ są w swej istocie napastliwą propagandą, mającą na celu stworzenie wrażenia, iż to katolicy, a zwłaszcza duchowni, są z głównej mierze odpowiedzialni za rosnące i odrażające zjawisko pedofilii, gdy tymczasem to Kościół Katolicki, jako jedna z pierwszych instytucji, podjął w ostatnich latach zdecydowaną walkę z tym zjawiskiem we własnych szeregach.
 
Senat Rzeczpospolitej zwraca się z prośbą do Rady Ministrów, o podjęcie stosownych działań mających na celu spowodowanie, by ONZ zajmowała się tym, do czego została powołana. Wykorzystywanie tej cieszącej się autorytetem instytucji, do siania nienawiści z powodów religijnych, skierowanej również przeciw katolikom w naszym kraju, powinno się spotkać ze stosowną reakcją rządu Rzeczpospolitej.