NEWSWEEK POLSKA WZNIECA KAMPANIĘ NIENAWIŚCI PRZECIW KATOLIKOM

Rzeszów, 5 marca 2013 roku
 
   
 
Michael Ringier
Chairman Ringier AG
 
Dr. Mathias Döpfner
Chairman and Chief Executive Officer Axel Springer AG
 
Mark Dekan 
Chief Executive Officer Ringier Axel Springer Media AG
 
Edyta Sadowska
Prezes Zarządu Ringier Axel Springer Polska
 
  
 
Budowanie negatywnych stereotypów jest wstępem, by wzbudzić nienawiść do jakiejś grupy. Totalitarne reżimy XX wieku, przez które nasz kraj został szczególnie doświadczony, z upodobaniem stosowały tę metodę. Siano nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, czy klasowym. Przebieg był zawsze taki sam. Po fazie przemocy werbalnej, dochodziło do przemocy fizycznej pociągającej za sobą ofiary liczone w milionach.
 
Uniwersalny charakter mają również metody takich działań. Grupie, którą chce się zniszczyć, trzeba w uniwersalny sposób przypisać jakąś cechę negatywną, nieakceptowaną przez wszystkich innych. Eskalację tego typu działań obserwujemy obecnie w Polsce, a obiektem ataków są katolicy. Niestety, w awangardzie tego procederu kroczy Newsweek Polska. Wszelkie granice przekroczono w dziewiątym tegorocznym numerze tego pisma. Okładkę zdobi grafika skomponowana w sposób mający na celu obrazę uczuć religijnych katolików. Tytuł numeru brzmi: „Polski Kościół kryje pedofili”.
 
Polski Kościół to wszyscy katolicy będący jego członkami. Sformułować pogląd, iż „Polski Kościół kryje pedofili” to powiedzieć, że każdy z katolików odpowiada za ten proceder, jest z nim bardziej związany, niż inne grupy społeczne. Na dodatek w materiałach zawartych w numerze brak jakichkolwiek argumentów, że pedofilia w Polsce ma jakiś szczególny związek z Kościołem, np. że jej przypadki są częstsze wśród katolików, niż wśród innych grup. Budowanie skojarzenia: „katolik – pedofil” jawi się wobec tego jako manipulacja, mająca na celu obrzydzenie katolików, utożsamienie z nieakceptowalnymi i karalnymi zachowaniami seksualnymi.
 
W Kodeksie etycznym Ringier Axel Springer czytamy: „Naszym obowiązkiem, jako pracowników grupy Ringier Axel Springer, jest odpowiedzialność wobec współpracowników, naszych czytelników i użytkowników, partnerów biznesowych, władz publicznych, instytucji i społeczeństwa. Jako firma medialna ponosimy odpowiedzialność za to, jak przetwarzamy informacje i w jaki sposób korzystamy z wolności słowa”.
 
Nie chcemy spekulować na temat przyczyn, dla których Newsweek Polska wzniecając kampanię nienawiści przeciw katolikom złamał te zasady. Być może doszło do tego jedynie w ferworze walki, intensywnych sporów światopoglądowych, jakie toczymy w Polsce. Doświadczenia historyczne zmuszają nas jednak do tego, by alarmować. Eskalacja agresji i nienawiści nabiera bowiem w pewnym momencie charakteru nieodwracalnego.
 
Kazimierz Jaworski
Senator RP
Koordynator "STOP LAICYZACJI"
 
Krzysztof Wąsowski
Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II
 
Tomasz Kloc
Zakon Rycerzy Kolumba - Rzeszów
 
Paweł Kurasz 
Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
 
Jarosław Młodecki
Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej
 
Jacek Kotula
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Troski o Media „ŚWIADECTWO”