LIST OTWARTY DO PREZESA KACZYŃSKIEGO WS ATAKÓW NA ARCYBISKUPA MICHALIKA

Rzeszów, 4 września 2012 r.

Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes
Prawo i Sprawiedliwość

Wypowiedziane przez Pana Prezesa w jednym z wywiadów słowa, iż „głównym powodem zawarcia porozumienia jest wola Episkopatu i Cerkwi, aby bronić chrześcijańskiej cywilizacji życia przed coraz silniejszą falą laicyzacji, przed „cywilizacją śmierci” wydają się przełomowe i powinny zakończyć skłócanie Kościoła z częścią prawicy. Po ogłoszeniu Przesłania pojawiły się insynuacje, że było ono aktem politycznym, zaprojektowanym przez złowrogie siły i agentury. Już samo to było obraźliwe dla polskich biskupów.

Szerokie spektrum przedstawicieli władz publicznych Podkarpacia: politycy, samorządowcy, ludzie nauki , wyrazili sprzeciw wobec tym praktykom, które najbardziej dotykały pasterza naszej Archidiecezji, JE Arcybiskupa Józefa Michalika. Do mediów, które podejmowały próby tych niegodnych działań apelowaliśmy o opamiętanie.

Nadal nierozwiązanym problemem jest to, że pod wpływem prowokujących publikacji pism takich jak Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie i niezalezna.pl na ich forach internetowych pojawiły się setki wpisów naruszających dobra osobiste hierarchów, w szczególności Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Józefa Michalika. Jak wiadomo, w istniejącym stanie prawnym na moderowanych forach treści takie powinny być usuwane. Oprócz aspektu prawnego za szczególnie niezręczne należy uznać, że takie antykościelne treści są tolerowane na forach mediów chcących uchodzić za prawicowe. Do redakcji tych mediów kierowane były wezwania o podjęcie stosownych działań. Niestety, jak dotąd bezskutecznie. Zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o poparcie naszych żądań. Biskupom nie przystoi upominać się o takie sprawy. Od tego mają nas, katolików uczestniczących w życiu publicznym. My zaś powinniśmy dbać o to, by duchowni , jak wszyscy obywatele w naszej Ojczyźnie , byli traktowani z należytym szacunkiem. Zwłaszcza przez prawicowe media.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Jaworski
Senator RP