APEL POPARCIA DLA JE ARCYBISKUPA JÓZEFA MICHALIKA

Rzeszów 27 sierpnia 20012 r.

Szanowni Mieszkańcy Podkarpacia!

Kościół w historii Polski obok swej podstawowej misji religijnej był zawsze pomocny w sprawach cywilizacyjnych i społecznych. Nie ma nic dziwnego w tym, że dzieje się tak również w naszym pokoleniu. Zaskakującym jest natomiast, iż budzi to wiele negatywnych reakcji i to zarówno po stronie znanych wrogów Kościoła na lewicy jak i tych, którzy do niedawna byli pierwsi do podpierania się Jego autorytetem. Dziś widzimy, że były to działania czysto instrumentalne.

Arcybiskup Józef Michalik to pasterz archidiecezji obejmującej nasze województwo. Jako katolicy zaangażowani w życie publiczne, parlamentarzyści i samorządowcy naszego regionu - czujemy obowiązek i potrzebę serca, by publicznie powiedzieć: uważamy, że ostatnie działania Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, zwieńczone podpisaniem wspólnego „Apelu o Pojednanie”, dobrze przysłużyły się Polsce i z całą pewnością zostaną dostrzeżone i docenione historycznie. Jesteśmy przekonani, że taki sam jest pogląd zdecydowanej większości mieszkańców Podkarpacia.

Za niegodziwe uznać należy te głosy, które nie tylko że są krytyką, ale wręcz naruszeniem dóbr osobistych naszego Arcypasterza.

Kazimierz Jaworski
Senator RP
RS „StopLaicyzacji.pl”