APEL SEJMU DO RUCHU PALIKOTA

Warszawa, 27 lipca 2012 r.

 

Kościół Katolicki jest instytucją legalnie działającą w Polsce, korzystającą jak inne podmioty z wszelkich gwarancji konstytucyjnych, w tym wolności słowa. Naród Polski w ponad tysiącletnich swych dziejach otrzymał od Kościoła bardzo wiele dobra. Począwszy od zrębu cywilizacyjnego  u zarania dziejów, aż po duchową osłonę która przyniosła zwycięstwo nad zbrodniczym komunizmem. Odmawianie Kościołowi Katolickiemu prawa wolności słowa, wyrażania swoich poglądów, należy uznać za naruszające przepisy ustawy zasadniczej.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej wzywają Ruch Palikota do zaprzestania tego rodzaju naruszeń Konstytucji w wypowiedziach parlamentarzystów ugrupowania.

 

Arkadiusz Mularczyk - Poseł na Sejm RP                                 Kazimierz Jaworski - Senator RP