WZYWAMY POSŁÓW RUCHU PALIKOTA DO OPAMIĘTANIA

Przedstawiciele parlamentarnego ugrupowania Ruch Palikota publicznie głoszą pogląd, jakoby hierarchowie Kościoła Katolickiego nie mieli prawa wypowiadać się publicznie powołując się na swoją funkcję, gdyż stanowi to naruszenie demokracji i rozdziału Kościoła od państwa.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Tego typu poglądy stanowią nawiązanie do najgorszych lewicowo-totalitarnych tendencji, które dokonały duchowego spustoszenia naszego kontynentu w ciągu kilku ostatnich wieków i pociągnęły za sobą miliony ofiar.

Kościół Katolicki działa legalnie w Polsce, podobnie jak wszystkie inne podmioty korzysta z gwarancji konstytucyjnych, w tym z gwarancji wolności słowa. Wzywanie do pozbawienia tych praw jest jawnym dążeniem do złamania podstawowych zasad ustawy zasadniczej. Stosowne organy powinny zbadać, czy partia polityczna głosząca tego typu poglądy ma prawo działać w świetle obowiązujących przepisów.

 

Kazimierz Jaworski
Senator RP

www.StopLaicyzacji.pl

 

Bulwersujące wypowiedzi nt. ograniczania hierarchom katolickim prawa do wypowiedzi są zamieszczone na stronie:

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/grodzka-jestem-oburzona-bo-bisk...