Relikwie św. Jana Pawła w postaci kapsułki z krwią w złoconym relikwiarzu trafią w piątek 16...

W pierwszym dniu akcji już kilkaset osób zażądało, by Prokuratura włączyła się w postępowanie...

Kazanie Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika zdaje się nie zawierać żadnych treści, które...

W związku z niepokojącymi informacjami medialnymi o możliwości odpowiedzialności cywilnej za treść kazań...

Mnożą się wątpliwości prawne wokół procesu wytoczonego przeciwko Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi o...

Trudno zrozumieć, w jaki sposób kazanie odwołujące się do tego, co stale naucza Kościół, może kogoś...

Właściwie należałoby Ministerstwu Zdrowia podziękować. Głoszony przez nich pogląd, że z niedawnej...

Polska Razem zainicjuje działania legislacyjne na rzecz uregulowania kwestii obrotu środkami...

Podobnie jak bardzo wiele osób jestem zakłopotany orzeczeniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nie można...

Strony